Anslutning Villafastighet

Anslutningsavgift 22 000 kr inkl. moms

I anslutningsavgiften ingår fiber från tomtgräns och konverter. I avgiften ingår även  svetsning i kopplingspunkt och konverter samt OTDR-mätning, dokumentation samt  kostnader för resa och övrigt material. Kunden måste medverka vid indragning av snöre, rep  och fiber.

Kostnader för grävning från abonnent till anvisad kopplingspunkt, kanalisation, förläggning och återställningsarbete tillkommer.


I mailet är det viktigt att du anger:

Namn:

Fastighetsadress:

Telefonnummer:

Om du är intresserad, klicka knappen "Kontakta oss" för att skicka ett mail.

Vi ringer senare upp och berättar hur möjligheterna för inkoppling ser ut för din fastighet.

Anslutning Hyresfastighet

Anslutningsavgift 22 000 kr inkl. moms

I anslutningsavgiften ingår fiber från tomtgräns och konverter. I avgiften ingår även  svetsning i kopplingspunkt och konverter samt OTDR-mätning, dokumentation samt  kostnader för resa och övrigt material. Kunden måste medverka vid indragning av snöre, rep  och fiber.

Kostnader för grävning från abonnent till anvisad kopplingspunkt, kanalstation, förläggning och återställningsarbete tillkommer.

ViNet levererar den switch som ansluter lägenheterna till bredbandsnätet. ViNet bekostar, installerar och ansvarar för switchen. Därmed kan ViNet säkra kvalitén på anslutningen till hyresgästerna och fastighetsägaren behöver inte ta något ansvar för den tekniska driften i sitt hyreshus. För montering behövs ett 19”-stativ som fastighetsägaren bekostar och monterar själv samt el och låst utrymme/skåp.

Om du är intresserad, klicka   knappen "Kontakta oss" för att skicka ett mail.

I mailet är det viktigt att du anger:

Namn:

Fastighetsadress:

Telefonnummer:

Vi ringer senare upp och berättar hur möjligheterna för inkoppling ser ut för din fastighet.