2018-12-04 - Hela nätet

Strömmen kommer att stängas ned på huvudnoden natten mot tisdag pga att arbete ska utföras.

2018-08-23 - Tvärålund

Uppgradering av utrustning sker i Tvärålund under natten mot torsdag. Arbetet börjar klockan 01.00.

2018-08-17

Under torsdag natt ska en huvudfiber svetsas om i Hjuken. Detta kommer att påverka nätet norr om Hjuken.

 

Arbetet påbörjas klockan 24.00.

2018-07-05 - Huvudfiber

Huvudfibern ska svetsas om natten mot Torsdag.

2018-04-19 - Buberget

Radiolänkar ska uppgraderas. Västomån och Storsandsjön kommer att uppleva avbrott.

2017-12-19 - Buberget - Radiolänkar

Natten mot tisdag med start 01.00 kommer det att förekomma avbrott för anslutna kopplade med radiolänk och anslutna omkring Buberget Skidbacke samt Västomån.

2017-12-12 - Brånet

Natten mot tisdag med start 01.00 kommer det att förekomma avbrott för anslutna omkring brånet.

2017-12-5 - Huvudnoden

Natten mot tisdag med start 01.00 kommer det att förekomma avbrott i nätet. UPS ska bytas ut i huvudnoden.