Migrering

Vi är nu i fasen att migrera över till gamla nätet till det nya. Vid migreringen kommer ni att tappa er anslutning i några några sekunder. För ett fåtal kan det även bli så att tekniker behöver skickas ut för att fabriksåterställa er converter, ibland räcker det endast med omstart av convertern.

Denna fabriksåterställning är möjlig att göra själv genom att trycka in någon smalt i ett litet hål som sitter på kortsidan på er converter. Tryck in denna knapp i cirka 10-15 sekunder, tills ni ser att alla lampor börjar blinka.

Fungerar det fortfarande inte efter detta så ring er tjänsteleverantör så får tekniker skickas ut. Tekniker kostar naturligtvis inget när problemet sitter i vår utsrustning.

Vi har börjat med Brånet som är i stort sett är färdigt. Vi har några saker kvar att gå över angående Brånet.

Nästa område att migeras kommer att bli Fritidscentrum.

 

 

Mvh

ViNet

Hej!

 

Vi håller på att bygga om fibernätet från grunden.

Det vi gör är att vi centraliserar nätets styrning genom en service-router och kopplar om nodhus och större platser direkt in i vår distributions-switch i huvudnoden. Enkelt förklarat så vill vi ha "rakare rör" i nätet och mindre kritiska punkter som är beroende av varandra för att fungera. Vi kommer få ett betydligt stabilare nät. Detta är ett komplicerat arbete och det utförs av experter på området. De har utfört flera liknande projekt tidigare. Det mest komplicerade är att totalt ändra struktur på ett aktivt nät utan att det märks av i form av driftstörningar. Men vi gör allt vi kan för att det ska gå så smidigt som möjligt.

 

Vi håller på att byta ut huvudswitchar i alla våra nodhus och kommer därmed få en hastighet mellan huvudnod till nod på 10,000 Mbit/s istället för den nuvarande hastigheten på 1,000 Mbit/s. Detta gör vi dels för att garantera de anslutna 100 Mbit/s även när nätet är hårt belastat samt för att eventuellt kunna erbjuda nya tjänster.

 

Det mest kritiska i detta arbete sker på nätterna för att förhindra att kunder störs.

 

 

I och med denna service-router så får vi bland annat möjlighet att använda oss av en självservice-portal. Detta ligger dock inte högst upp på priolistan.

En självservice-portal innebär att när kunden är nyinflyttad och vill ha en internettjänst så kopplar kunden in sin dator och då dyker det automatiskt upp en hemsida där kunden själv får välja mellan de olika tjänsteleverantörerna och deras tjänster. Där fyller kunden i den information som behövs och blir sedan aktiverad automatiskt och internet går igång.

Det kommer mer information om detta vid ett senare tillfälle.

 

Vi på ViNet nöjer oss inte med att endast underhålla nätet utan vi kämpar för att göra det bättre och större! Så vi hoppas att ni har överseende med att det strular ibland för i slutändan så kommer nätet att vara betydligt mer driftsäkert och stabilare än tidigare.

Vi ser ljust på framtiden.

 

Med vänliga hälsningar
ViNet