ViNet förvaltar och sköter driften av fibernätet i Vindelns Kommun

Är du nyinflyttad och vill ansluta din fastighet till vårt fibernät, eller är du redan ansluten men behöver beställa en internettjänst?

Under fliken 'Ansluta till ViNet' finns information om hur du går tillväga, där finns även fliken 'Tjänsteleverantörer'. Där finner du de företag som leverar tjänster i nätet idag.

Under 'Driftinformation' uppdaterar vi information och planerade händelser som kan påverka nätets drift. Fliken 'Driftstatus' ligger under driftinformation och där uppdateras det så fort driftstörningar uppdagas i nätet. Där finns även fliken 'Planerade avbrott' med information angående planerade driftstopp för underhållsarbete och annat. Där finns även information om våra fiberkonverterare som är i användning.

Upplever du problem med din anslutning så bör du först kolla driftinformation, sedan kan du få hjälp med felsökning samt kontaktuppgifter till tjänsteleverantörer under fliken 'Felanmälan'.

ViNet stadsnät är ett öppet nät. På ViNet jobbar vi med att bygga ut, underhålla och ständigt förbättra vår kommuns fibernät på alla fronter.

Det har gjorts stora framsteg sedan ViNet tog tillbaka driften av nätet. Vi har utöver de utbyggnadsprojekt som arbetas på, utvärderat nätet och startat flera nödvändiga projekt för att ViNet ska hålla i framtiden. Vissa projekt pågår fortfarande. Vi skapade denna hemsida främst för att kunna ge slutanvändare en snabb och smidig driftinformation, vilket fattades tidigare. Vi försöker jobba i bakgrunden utan att det ska märkas för slutanvändaren, oftast lyckas det. Men ibland är detta inte alltid möjligt. Omläggningen till dynamiskt-ip påverkade många, men det var ett stort steg framåt. Tack vare ett stort samarbete av medmänniskor i kommunen så gick omläggningen smidigare än väntat. Vi har gjort stora uppgraderingar och mordaniserat nätets struktur. Vi har uppgraderat nätet i grunden, stabiliteten har säkrats genom bl.a diselgeneratorer med automatisk startpanel, även hastigheten i nätet har ökat markant sedan vi började uppgraderingarna. Vi kommer inte att sluta där. Vi har jobbat mycket med att förbättra ofullständig och bristfällig dokumentering samt hur all form av dokumentering utförs på. Det vi strävar efter är att kunna använda oss av mer automatisering, för att förenkla, både för oss själva, tjänsteleverantörer och för slutanvändaren. Denna automatisering kommer göra att användarnas personliga data säkras ytterliggare, vilket är väldligt viktigt idag och kommer bli alltmer viktigt i framtiden. I framtiden kommer tjänsteleverantörer  kunna erbjuda allt högre hastigheter. Vi försöker tänka långsiktigt i en bransch som utvecklas fort. ViNet ska vara redo för framtiden och vad alla dess utmaningar innebär. Vi jobbar även med att få in fler tjänstelevernatörer och även där ser framtiden ljus ut.

På ViNet jobbar vindelbor, som bryr sig om Vindeln och slutanvändarnas bästa. Vi jobbar hårt och kommer fortsätta på den vägen.

/ViNet